Vi forbeholder os ret til at rette eventuelle fejl og unøjagtigheder på hjemmesiden og i øvrig annoncering.

Hvis en deltager af den grund har tilmeldt sig under forkerte forudsætninger:
- Vi informerer om rettelserne og sender vejledning om eventuel efterbetaling.
Hvis en tilmeldt deltager ikke ønsker at forsætte på holdet under de rettede forudsætninger:
- Deltageren frameldes holdet og kontingent for resterende periode refunderes.

Vi vil meget gerne gøres opmærksomme på fejl, skriv til: Karise GymFitness
Vi retter så hurtigt som muligt.