På nogle hold kan der være ekstra udgifter, som deltagerne vil blive bedt om at betale:
- Opvisningstøj
- Mindre rekvisitter - fx sjippetov - som kan beholdes
- Ekstra træningsture

Sådan fungerer det:
- Der vil blive informeret om ekstra udgifter i god tid og spurgt om accept/protest senest en fastsat dato.
- Når datoen er nået uden protest, betragtes det som en bindende accept og udgiften forfalden til betaling.

Tilskud:
- Holdet kan rejse sponsormidler til opvisningstøj
- Foreningen giver ikke tilskud til opvisningstøj og rekvisitter, som bliver personlig ejendom
- Til gengæld giver foreningen tilskud til træningsturene