Respekter venligst eventuel henstilling om at forlade træningslokalet, mens dit barn træner.
Giv gerne en hånd med ved oprydning, toiletbesøg med de de yngste og trøst efter behov.