Gå ikke ind i træningslokalet med udendørs fodtøj på, tak!
- Det er klamt at ligge i snavset og det udgør også en sikkerhedsrisiko - det kunne gå ud over dig selv eller dit barn !
- Anbring udendørs fodtøj i et omklædningsrum, uden for træningslokalet eller tag noget med til at have det i.

Medbring gerne en flaske vand
- men tag den aldrig med ind på gulvet på hold, hvor der er risiko for at træde på eller vælte den.