Hvor ikke andet er nævnt ved holdet, er vintersæsonen fra og med uge 36 i 2022 til og med uge 12 i 2023.

Med mindre andet aftales på det enkelte hold, er der ikke træning i :
- Skolens efterårsferie 15-22. okt. 2022, dog træner lørdag- og søndagshold den ene weekend efter aftale
- Skolens juleferie 21. dec. - 2. jan. 2022, dog træner lørdags- og søndagshold den ene weekend efter aftale
- Skolens vinterferie 11-19. feb. 2023, dog træner lørdag- og søndagshold den ene weekend efter aftale

Vintersæsonen afsluttes med opvisning i Karise Hallen lørdag, den 18. marts 2023
- Derefter følger forårssæsonen, hvor tilmelding skal foretages på ny.

Vi tager forbehold for aflysning, hvis et lokale af kommunen inddrages til andet formål.
- En aflysning vil så vidt muligt blive kompenseret men en træning på et andet tidspunkt