Hvor ikke andet er nævnt ved holdet, er vintersæsonen fra og med uge 36 i 2023 til og med uge 12 i 2024.

Med mindre andet aftales på det enkelte hold, er der ikke træning i :
- Skolens efterårsferie uge 42, dog træner lørdag- og søndagshold den ene weekend efter aftale
- Skolens juleferie 22. dec. - 3. jan. 2024, dog træner lørdags- og søndagshold den ene weekend efter aftale
- Skolens vinterferie uge 7, dog træner lørdag- og søndagshold den ene weekend efter aftale

Vintersæsonen afsluttes med opvisning i Karise Hallen lørdag, den 23. marts 2024
- Derefter følger forårssæsonen, hvor tilmelding skal foretages på ny.

Vi tager forbehold for aflysning, hvis et lokale af kommunen inddrages til andet formål.
- En aflysning vil så vidt muligt blive kompenseret men en træning på et andet tidspunkt