Back to Top

Værd at vide

Sæson 2023-24

Hvor ikke andet er nævnt ved holdet, er vintersæsonen fra og med uge 36 i 2023 til og med uge 12 i 2024.

Med mindre andet aftales på det enkelte hold, er der ikke træning i :
- Skolens efterårsferie uge 42, dog træner lørdag- og søndagshold den ene weekend efter aftale
- Skolens juleferie 22. dec. - 3. jan. 2024, dog træner lørdags- og søndagshold den ene weekend efter aftale
- Skolens vinterferie uge 7, dog træner lørdag- og søndagshold den ene weekend efter aftale

Vintersæsonen afsluttes med opvisning i Karise Hallen lørdag, den 23. marts 2024
- Derefter følger forårssæsonen, hvor tilmelding skal foretages på ny.

Vi tager forbehold for aflysning, hvis et lokale af kommunen inddrages til andet formål.
- En aflysning vil så vidt muligt blive kompenseret men en træning på et andet tidspunkt

Vejledende alder på børnehold

På børneholdene står der ofte "vejledende alder".
Det er vigtigt for et barns gode oplevelse, at det bliver udfordret på det niveau, der passer til dets udviklingstrin.
- Det er også vigtigt for instruktøren og for de øvrige deltagere på holdet, at fællesskabet fungerer.

Børn udvikler sig forskelligt i forhold til deres alder, såvel fysisk som mentalt
- Venner betyder meget og kan være vigtigere end aldersgrænser
- Det vigtigste er at have det sjovt, lære noget og glæde sig til næste gang!

Derfor kan et barn nogle gange høre til på et "ældre" hold, andre gange på et "yngre".
- Du kender dit barn bedst, vær realistisk - for dit barns skyld.
- Tag gerne en snak med instruktøren.

Tilmelding og betaling

Gratis prøvetræning:
- Det tilladt at deltage gratis på et hold 1 gang på prøve - hvis der er plads
- Eventuelt flere prøvetimer skal på forhånd aftales med formanden, se Bestyrelsen

Tilmelding og betaling:
- Kontingentet forfalder til betaling inden deltagelse i 2. træningsomgang
- Tilmelding og betaling her: Karise Gym & Fitness
- Der kan betales med Dankort, Visa Dankort og Mastercard
- Uden Dankort: send en mail til Karise GymFitness  så sender vi en mail retur med instruktion til bankoverførsel

Betaling pr gang:
MobilePay 991740 - skriv i kommentar: Dit navn og  holdnavn
Instruktørerne tager helst ikke imod kontanter og har ikke byttepenge

Rabat for supermotionister

For hold, der varer fra september til marts, tilbyder vi 50% rabat på tilmelding til hold udover de 2, der koster mest og er tilmeldt med fuld betaling.

- Denne rabat kan ikke kombineres med andre rabatter.

Efter tilmelding: send en mail til Karise Gym & Fitness med navn, hold og bankkontonummer.
- Så refunderer vi rabatten.

Tilskud

Der kan søges om tilskud til børn og unges fritidsaktiviteter: kontingent, tøj og udstyr.
- En ansøgning udfyldes med navn, hvad der søges til, en begrundelse samt underskrift på tro og love.
- DGI, GymDanmark eller Faxe Kommune foretager den videre behandling.

Ansøgning: skriv til Karise GymFitness eller kontakt instruktøren eller bestyrelsen
- Alle henvendelser behandles med diskretion

Ekstra udgifter

På nogle hold kan der være ekstra udgifter, som deltagerne vil blive bedt om at betale:
- Opvisningstøj
- Mindre rekvisitter - fx sjippetov - som kan beholdes
- Ekstra træningsture

Sådan fungerer det:
- Der vil blive informeret om ekstra udgifter i god tid og spurgt om accept/protest senest en fastsat dato.
- Når datoen er nået uden protest, betragtes det som en bindende accept og udgiften forfalden til betaling.

Tilskud:
- Holdet kan rejse sponsormidler til opvisningstøj
- Foreningen giver ikke tilskud til opvisningstøj og rekvisitter, som bliver personlig ejendom
- Til gengæld giver foreningen tilskud til træningsturene

Framelding, aflysninger og refusion

Framelding:
- Fortrydes en tilmelding, beder vi om at få besked om det med en begrundelse.
- Anmodning om hel eller delvis refusion af indbetalt kontingent anerkendes ved varige, helbredsmæssige forhold.
- Eventuel refusion beregnes ud datoen på modtaget anmodning.
- Beløb under 50 kr udbetales ikke.
- Anmodningen skal sendes på mail til Karise GymFitness sammen med navn, holdnavn, kontonummer og begrundelse.

Aflysninger:
- Aflysninger vil så vidt muligt blive kompenseret med en anden træning efter aftale med holdet.
- Afbrydelse og aflysning af resten af sæsonen:
- - Kontingent for den afholdte del af sæsonen er forfalden til betaling for alle, der har deltaget mere end én gang.
- - Kontingent for den aflyste del refunderes - bemærk dog også:
- Aflysninger, som udgør mindre end 10% af sæsonen og ikke kompenseres, refunderes ikke.
- Hvis aflysninger medfører ret til refusion, sender foreningen en mail med anmodning om reg- og kontonummer.

Praktiske hensyn

Gå ikke ind i træningslokalet med udendørs fodtøj på, tak!
- Det er klamt at ligge i snavset og det udgør også en sikkerhedsrisiko - det kunne gå ud over dig selv eller dit barn !
- Anbring udendørs fodtøj i et omklædningsrum, uden for træningslokalet eller tag noget med til at have det i.

Medbring gerne en flaske vand
- men tag den aldrig med ind på gulvet på hold, hvor der er risiko for at træde på eller vælte den.

Prisforskel fra hold til hold

Antal træninger og længden af træningstiden er forskellig fra hold til hold.
For visse hold skal vi betale licenser og de koster derfor forholdsvis mere

Gør en positiv forskel!

Kommentarer og konstruktiv kritik til træningerne er altid velkommen!
- Tag fat i instruktøren eller holdlederen efter træningen, ikke de unge hjælpetrænere.
I øvrigt: de modtager alle gerne lidt ros en gang imellem, når de har gjort det godt !

Forældre

Respekter venligst eventuel henstilling om at forlade træningslokalet, mens dit barn træner.
Giv gerne en hånd med ved oprydning, toiletbesøg med de de yngste og trøst efter behov.

Fodtøj til træning

På mange hold anbefales bare fødder, alternativt gymnastiksko eller indendørs træningssko, som ikke bruges til andet.

Tips:
- Zumba: se efter de runde cirkler under forfoden
- Spinning: cykelsko - Look eller spd - ellers almindelige kondisko
- Løbehold: løbesko
- Stortrampolin: Sokker eller gymnastiksko
- Øvrige: Indendørs træningssko eller bare fødder

Forbehold for fejl

Vi forbeholder os ret til at rette eventuelle fejl og unøjagtigheder på hjemmesiden og i øvrig annoncering.

Hvis en deltager af den grund har tilmeldt sig under forkerte forudsætninger:
- Vi informerer om rettelserne og sender vejledning om eventuel efterbetaling.
Hvis en tilmeldt deltager ikke ønsker at forsætte på holdet under de rettede forudsætninger:
- Deltageren frameldes holdet og kontingent for resterende periode refunderes.

Vi vil meget gerne gøres opmærksomme på fejl, skriv til: Karise GymFitness
Vi retter så hurtigt som muligt.

We use cookies
Vi bruger Cookies