Back to Top

B01 - Tumlastik

B01 Tumlastik QRScan mig for at se mere / Scan me to view more

 

Gymnastik hvor børn og voksne bevæger og hygger sig sammen i nye sociale omgivelser. 

Aldersgruppe ca. 1-4 år

 

Det laver vi:

- Vi finder det indre legebarn frem og forener sjov, leg, bevægelse og musik. Herigennem giver vi børnene en forsmag på gymnastikkens verden.
- I sociale lege styrkes opmærksomhed og koordination ved at vi hopper, løber kravler og triller.
- Vi øver balance og får kendskab til kroppens mange bevægelser, samt priotere at alle børn kan være med, så der vil være lette øvelser og nogle lidt svære, alt efter hvad børnene kan.
- Vi har fokus på nærvær og genkendelighed med mange gentagelser

 

Det bruger vi:

- Masser af bløde redskaber, airtrack, trampoliner
- 100-vis af bolde, hulahop-ringe, faldskærm og rullebrætter

 

Kort sagt: Vi bruger alt hvad der kunne være af spændende ting i vores redskabsrum

 

Da dette hold både er for børn og voksne, skal alle møde op i tøj man kan bevæge sig i. Altså ikke arbejdstøj kære voksne :-)

 

Bemærk:

Det er kun barnet, der skal tilmeldes, ikke den voksne

 

English:

Gymnastics where kids and adults have fun being active in social surroundings.

Age group: 1-4 years of age

 

What we will be doing:

- We find the inner child and combine fun, play, movement and music. Through this, we give the children a taste of the word of gymnastics.

- In the social activities the children´s attention and coordination are strengthened by jumping, running, crawling and rolling.

- We practice balance, and get to know the body´s many movements, as well as prioritizing that all children can participate, so there will be easy exercises and some slightly difficult ones, depening on what the child can do.

- We focus on presence and recognizability with many repetitions.

 

In our training we use:

- Lots of soft equipment, air track, and trampolines.

- Hundreds of balls, hula hoops, parachutes and skateboards.

 

In short: We use everything that could be found in our tool room.

 

As this team is for both children and adults, everyone must show up in clothes they can move in. So no work clothes, dear adults.

 

Note:

Only the child must be registered and not the adults.

 

 

 

Sted: 

Tid : 

Start:

Slut:

Pris:

Karise Hallen

16:45 - 17:45

Torsdag, 18. April 2024

Torsdag, 27. Juni 2024

kr. 225

 

We use cookies
Vi bruger Cookies