Tidligere logins kan ikke anvendes, så ved første tilmelding skal du vælge Ny profil .

Da vi er en en ny forening, er det også et nyt - og tomt - medlemssystem. 
Derfor skal alle medlemmer oprettes igen.

Du kan bruge din profil ved tilmelding af andre familiemedlemmer, når bare email-adressen er den samme.
Det er altid - også for børn - deltagens navn og fødselsdag, der skal tilmeldes.