Kære medlemmer

Vi inviterer hermed til vores årlige generalforsamling.

Mød op og hør om året der er gået, og vær med til at forme fremtiden for Karise Gymn&Fitness

🗓️ Dato: 24. februar 2024
🕔 Tidspunkt: Kl. 17:00
📍 Sted: Cafeteriet i Karise Hallen

Dagsordenen inkluderer:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab.
4. Indkomne forslag (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen).
5. Valg til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Foreningen sørger for lidt at spise og drikke før vi går igang med dagsordenen. Det er naturligvis gratis, men af hensyn til bestilling af mad, beder vi om tilmelding via mail til formand@gymfitness.dk senest d. 16 februar, hvis du/I ønsker at spise med. Skriv "Generalforsamling" i emnefeltet.

Forældre til børn under 15 år kan deltage og har stemmeret.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest fredag, den 16. februar. Sendes på mail til formand@gymfitness.dk.

Kom og vær med, og lad os sammen fortsætte med at gøre Karise Gym&Fitness til et fantastisk sted for fællesskab og træning

Vi ses på generalforsamlingen

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen i Karise Gym&Fitness